Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

 

            

Sesja Naukowa

Na przekór świętokradztwu – trudna droga powrotu do sacrum Ikony Matki Boskiej Chełmskiej”

( 7-9 września 2015 r. Lublin –Chełm-Łuck) 

Z okazji 250-lecia koronacji Matki Boskiej Chełmskiej zorganizowana została na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła ii Sesji Naukowej pt.: ”Na przekór świętokradztwu – trudna droga powrotu do sacrum Ikony Matki Boskiej Chełmskiej” – 7-9 września , Lublin –Chełm-Łuck. Głównym organizatorem był Instytut Historii Sztuki Kul (Pani prof. Irena Rolska). Nasza Fundacja była partnerem Organizatora.

Partronaty honorowe: prof. dr hab. Juliusz Chruścicki – Przewodniczący Komitetu Nauki o Sztuce PAN, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – Rektor KUL, ks. prof. dr hab. Stanisław Budzik – Arcybiskup Metropolita Lubelski, ks. Jan Martyniak – Arcybiskup Metropolita Przemysko-warszawski Kościoła Grekokatolickiego, Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Vasyl Pavlyuk - Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie.

Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Historii Sztuki KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

Partnerzy; Fundacja Polskie Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć, Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski w Warszawie, Galeria Zaidlera w Gdańsku, Muzeum Wołyńskiej Ikony w Łucku, Muzeum Zamojskie w Zamościu, Wydawnictwo M-Uniwersytetu Gdańskiego.

Z tej okazji wdano w nakładzie 250 numerowanych egzemplarzy. :

  1. Tekę chełmską A.D. 2015, zawierającą prace pochodzące ze zbiorów Muzeum Wołyńskiej Ikony w Łucku, Muzeum Narodowego Warszawie, Muzeum Ziemi Chełmińskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie, Biblioteki KUL - Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

  2. Medal Matka Boska Chełmska – Jubileusz Koronacji Ikony 1765-2015 – Mennica Polska

  3. Płytę CD Hymny Maryjne w wykonaniu Zespołu Muzyki Cerkiewnej pod dyrekcją ks. J. Szurbaka

Uczestnicy Sesji wzięli udział następnego dnia 8 września, w uroczystościach r 250. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Chełmskiej. w jednym najstarszych sanktuariów maryjnych w Polsce – w Chełmie, na chełmskiej górce, gdzie jubileuszową mszę, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny odprawił prymas Polski - abp Wojciech Polak, który podkreślił, że obraz ten to jedna z najstarszych i najcenniejszych ikon, czczona na tym terenie od tysiąca lat i która w szczególny sposób wpisuje się w historię tych ziem i to zarówno dla prawosławnych unitów, jak i katolików. Do Chełma przyjechało tysiące osób, żeby pomodlić się pod obrazem (kopią) Matki Bożej Chełmskiej. Abp Wojciechowi Polakowi został wręczony Medal Matka Boska Chełmska – Jubileusz Koronacji Ikony 1765-2015 oraz Teka chełmska A.D. 2015

9 września grono uczestników Sesji wyjechało do Łucka, gdzie zwiedzili Muzeum Ikony Wołynskiej, pokłonili się przed oryginałem cudownej Ikony Matki Boskiej Chełmskiej, spotkali się z kierownictwem Muzeum oraz przedstawicielami Konsulatu Generalnego RP w Łucku .

Uroczystości 250 lecia koronacji ikony Matki Boskiej Chełmskiej 14 dni później zorganizowała również cerkiew prawosławna w Chełmie. Uroczystości odbyły się w Cerkiewi konkadedralnej pod wezwaniem św. Jana Teologa. Uroczystościom przewodniczył abp Abel - Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Organizatorów Sesji reprezentowali na tych uroczystościach p.p. Mirosław Zeidler oraz Medard Masłowski. Również arcybiskupowi Ablowi został wręczony Medal Matka Boska Chełmska – Jubileusz Koronacji Ikony 1765-2015 oraz Teka chełmska A.D. 2015

W załączeniu krótka historia cudownego obrazu/ikony Matki Boskiej Chełmskiej oraz program sesji lubelskiej wraz ze zdjęciem aktualnego stanu tego obrazu. Warto dodać, że wiele osób pochodzących z Kresów uwaza Matkę Boską Chełmską za Patronkę Kresów i Kresowian.