Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

 

Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa:

„Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd”

Pod Patronatem Honorowym Prorektora ds. Studenckich  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dra hab. Witolda Wojdyło

 

Organizatorzy Konferencji:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Fundacja „Polskie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć”

Kujawsko-Pomorski Oddział Stowarzyszenia Krajowego „Wspólnota Polska”

  Uniwersyteckie Koło Naukowe Miłośników Ziem Kresowych

Miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki UMK, ul. Chopina 12/18, Toruń

Termin: 21 – 22 maja 2010 roku

Kontekst: Konferencja odbędzie się w okresie obchodów 65-lecia założenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest odwołaniem do wileńskich oraz lwowskich korzeni toruńskiej uczelni.

 

Opiekunowie naukowi:

Dr hab. Marta. M. Urlińska, prof. UMK

Dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

 

 

Problematyka konferencji – bloki tematyczne:

1.      Monografie ziem i miast kresowych

2.     Charakterystyka wybitnych postaci wywodzących się z Kresów Polskich, ich działalności oraz spuścizny

3.     Działalność organizacji polonijnych

4.     Prasa i wydawnictwa polskie na Wschodzie

5.     Szkolnictwo polskie na Kresach

6.     Wkład Polaków oraz polskich przedsiębiorstw w rozwój ekonomiczny Kresów Wschodnich 

 

Charakterystyka konferencji

Celem konferencji jest zachęcenie studentów do szerszego aniżeli dotychczas podejmowania tematyki kresowej w pracach dyplomowych. 

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy osoby, które w swoich pracach badawczych poruszają problematykę kresową. Konferencja pozwoli, w szczególności młodym badaczom, na publiczną prezentację swoich spostrzeżeń, a następnie zawarcie ich w artykułach, które po konferencji zostaną opublikowane.

 

Koszty uczestnictwa w konferencji

Koszty udziału w konferencji dla referentów pochodzących z Kresów Wschodnich pokryte zostaną ze środków uzyskanych z Senatu RP, natomiast pozostali uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł. Kwota ta obejmuje koszt 2 noclegów, wyżywienia oraz publikacji pokonferencyjnej.

 

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 30 kwietnia 2010 roku na adres: torun.konferencja@gmail.com. Formularz zgłoszeniowy prześlemy Państwu drogą mailową po zgłoszeniu chęci udziału w organizowanej przez nas konferencji.

  Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań a zakresie opieki     nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.

 

formularz zgłoszeniowy