Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

 

              Informacja o Konferencji „Polskie Kresy Wschodnie –ludzie stamtąd”

         W dniach 21-22 maja br. w Toruniu, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika odbyła się Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa organizowaną przez Fundację „Polskie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć” oraz Koło Naukowe Miłośników Ziem Kresowych  UMKpt. „Polskie Kresy wschodnie –ludzie stamtąd”.
 Celem Konferencji było zachęcenie studentów do szerszego podejmowania problematyki kresowej i polonijnej w pracach dyplomowych. Warto dodać, że  Konferencja była
zorganizowana w  65-lecie założenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uczelni
o  wileńskich korzeniach.  Referaty  wygłosilią studenci i doktoranci studiujący w polskich uczelniach, jak też Polacy studiujący w uczelniach Białorusi, Litwy,Estonii i Ukrainy.  w tym stypendyści Fundacji  podejmujący w swoich pracach dyplomowych problematykę kresową
i  polonijną. Należy podkreślić, że Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy duża liczba  uczestników, - ok. 65 osób, a przede wszystkim referentów – 31, a także żywe dyskusje, na które praktycznie nie wystarczało czasu.. Konferencja obradowała na posiedzeniach plenarnych i w sekcjach. Referaty zgrupowane były w następujących sekcjach:

   1) Wybitne postacie  z Kresów Polskich, ich działalność i spuścizna,

    2) Historia, kultura obyczajowość.

    3) Szkolnictwo polskie na Kresach,

    4) Prasa i wydawnictwa polskie na Wschodzie,

    5)Działalnośc organizacji polonijnych,

    6)Dylematy tożsamościowe i  językowe na Kresach.

    7) Wkład Polaków i polskich przedsiębiorstw w rozwój ekonomiczny Kresów wschodnich.

Wykład inaugurujący obrady Konferencji wygłosił Pan prof. dr hab.Dariusz Matelski z Instytutu Wschodniego Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. nt.:
” Polskie Dziedzictwo Kulturowe Kresów Wschodnich” Zaprezentowany  także został program prowadzony przez: Fundację Semper Polonia -„Ocalmy od zapomnienia”.

Udział w konferencji młodzieży polonijnej z różnych ośrodków akademickich, przysposabiającej się do pracy naukowej służył  wzajemnemu zapoznaniu się, nawiązaniu kontaktów, a także poznaniu prężnego ośrodka akademickiego, jakim jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika, a także, tego pięknego miasta, tak licznie zamieszkałego przez uczynnych i uprzejmych ludzi z Kresów. Również uczestnicy Konferencji mieli możliwość wysłuchania  przepieknych piosenek lwowskich w wykonaniu Zespołu „Sześć Złotych” , który specjalnie w tym celu przyjechał z Lwowa.

      Na podkreślenie zasługuje również pomoc, jaką młodzi organizatorzy z Koła Naukowego uzyskali ze strony Uczelni, a przede wszystkim zdolności organizacyjne, kompetencja i pomysłowość ich samych. Cieszy fakt, że  kompetencje naukowe naszych młodych kresowiaków idą w parze z kompetencjami organizacyjnymi. Powszechne były apele uczestników i gości Konferencji, by kontynuując to przedsięwzięcie, w roku przyszły ponownie spotkać  się w Toruniu, celem zaprezentowania przez młodych badaczy z kręgu młodzieży kresowej swoich prac nowych prac poświęconych Kresom i Ludziom Stamtąd.

 Naturalnie, Konferencja ta była  organizowana przy wsparciu finansowym   Senatu RP i bez tego wsparcia Fundacja z własnych środków nie byłaby w stanie jej zorganizować.

 

 

                                                                                 Medard Masłowski ,

                                               prezes Fundacji „Polskie Kresy Wschodnie –Dziedzictwo i Pamięć”