Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

 

Zbigniew Dmochowski

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA W MINISTERSTWIE NAUKI I SZKOLNICTWA WYZSZEGO

1) Termin spotkania
16 marca 2009r,
2) Miejsce spotkania
Departament Badań Naukowych
Warszawa, ul. Hoża 20, pokój 441
3) Przedstawiciel Departamentu
zastępca Dyrektora Bogdan Szkup
e-mail: szkup@mnisw.gov.pl
Pan B. Szkup przedstawił zestaw tematów naukowych sfinansowanych przez Ministerstwo dotyczących problematyki kresowej:
a) Polacy dawnych kresów północno-wschodnich
b) Kultura i tożsamość mieszkańców dawnych polskich kresów wschodnich
Instytucja
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
Autor
prof. Lech Mróz
c) Polacy dawnych kresów północno-wschodnich
Instytucja
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologii, Katedra Liturgiki
Autor
doc. Jerzy Kopeć
d) Historia i współczesność języka polskiego na kresach wschodnich
Instytucja
Instytut Slawistyki PAN
Autor
prof. Izyda Grek-Pabis
e) Polacy na kresach północno-wschodnich byłej drugiej Rzeczypospolitej
Instytucja
Instytut Studiów Politycznych PAN
Autor
prof. Tomasz Strzembosz
f) Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
Instytucja

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki
Autor
prof. Jan Ostrowski
g) Atlas historii społeczno-religijnej Europy Srodkowo-Wschodniej
Instytucja
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych
Autor
prof. Jerzy Kłoczowski
h) Stosunki społeczne i etniczne na ziemiach wschodnich byłej II Rzeczypospolitej
Instytucja

Instytut Studiów Politycznych PAN
Autor
dr hab. Krzysztof Jasiewicz
i) Fortyfikacje miast na wschodnich kresach Rzeczypospolitej przed 1772r.
Instytucja
Politechnika Swiętokrzyska, Wydział Budownictwa Lądowego
Autor
dr Andrzej Deneka
j) Działalność społeczno-kulturalna i polityczna Polaków na Wschodniej Białorusi w latach 1905-1918
Instytucja
Uniwersytet Marii Curie –Skłodowskiej w Lublinie , Wydział Humanistyczny, Instytut Historii
Autor
dr hab. Marek Mądzik
k) Przemiany narodowościowe na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1931-1948
Instytucja
Uniwersytet Wrocławski , Wydział Nauk Historycznych
Autor
prof.Stanisław Ciesielski
l) Galicyjska Socjalistyczna Republika Rad . Okupacja Małopolski Wschodniej przez Armię Czerwoną w 1920 r.
Instytucja
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych
Autor
dr hab. Michał Klimecki
m) Dziedzictwo kultury szlacheckiej na kresach północno-wschodnich Rzeczypospolitej
Instytucja
Instytut Slawistyki PAN
Autor
doc. Anna Zielińska
n) Towarzystwo Straży Kresowej
Instytucja
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii, Zakład Badań Etnicznych
Autor
Prof. Henryk Chałubczak
Dodatkowe informacje
1) witryna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
www.minisw.gov.pl
2) witryna instytucji naukowych i ludzi nauki
www.opi.org.pl
3) ludzie nauki
1. prof.dr hab. Elżbieta Ewa Felisiak
dyscypliny KBN
nauki filologiczne
specjalności
antropologia literatury, kresy wschodnie i pogranicza kultur narodowych, teoria literatury
2. dr Aleksander Srebrakowski
dyscypliny KBN
nauki historyczne
specjalności
badania polonijne ze szczególnym uwzględnieniem Polaków na Litwie, historia Europy Wschodniej, historia najnowsza, kresy wschodnie
3. dr hab. Jarosław Komorowski
Instytucja
Instytut Sztuki PAN
specjalności
kultura kresów wschodnich
Zbigniew Dmochowski, wiceprezes Fundacji Polskie Kresy Wschodnie