Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

 

Warszawa,     kwietnia 2008 r.

 

                                                                                 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

                                                                                 Sąd Gospodarczy XIII Wydział

                                                                                 Krajowy Rejestr Sądowy

                                                                                 Warszawa

 

        Dotyczy sprawy o sygnaturze: WA XIII KRS 7415/08/251

       Fundacja „Więź z Polakami ze Wschodu” w uzupełnieniu przesłanego przy piśmie z 25. 03. br. nowego wniosku uzupełniającego wymagane dane (formularz KRS-W20), przekazuje dodatkowo uchwałę Rady Fundacji w sprawie zmian w statucie. Do wniosku załączona jest Uchwała Fundatora w sprawie uzupełnienia składu Rady Fundacji. Fundatorka z uwagi na swój podeszły wiek i stan zdrowia uznała za słuszne dopisać do statutu w par.11 ( obecna wersja - par. 10) p.3 o treści: ”W razie śmierci Fundatora i Honorowego Prezesa Fundacji, jego funkcje przejmie syn, Wojciech Michał Krasicki-Mockałło”. W związku z tym przesyłamy również statut, zawierający powyższe uzupełnienie. Przepraszamy za uzupełnienia dokumentacji przekazywane  po przesłaniu wniosku.

        

                                                                                                  Z wyrazami szacunku

 

                  Wiceprezes                                                                           Prezes

              Medard Masłowski                                                          Cecylia hr. Krasicka