Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

 

 

Komunikat stypendialny

W nawiązaniu do korespondencji mailowej……

Po rocznej przerwie spowodowanej odrzuceniem przez MSZ – jako nowego dysponenta środkami na działalność polonijną- wniosku Fundacji o dotację na program stypendialny oraz na trzecią edycję Konferencji ” Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd”, w bieżącym roku nasz zgłoszony do konkursu projekt pt.: „Wsparcie utalentowanej polonijnej młodzieży akademickiej podejmującej problematykę dziedzictwa polskiego” uzyskał częściową akceptację. Częściową, bowiem z 3 komponentów projektu, tj. programu stypendialnego, Konferencji oraz druku najlepszych prac doktorskich, częściowe dofinansowanie uzyskał tylko pierwszy komponent- stypendia. Przy czym kwota na ten cel uzyskana została zmniejszona o 1/3 w stosunku do wnioskowanej.

Informację o wznowieniu – siła rzeczy w nieco pomniejszonym rozmiarze – programu stypendialnego rozesłaliśmy mailami bezpośrednio do uczestników tego programu z 2012 roku, a więc zarówno do tych, którzy już ukończyli studia, jak i tych, którzy w tym roku jeszcze mogą w nim uczestniczyc (SA to głównie doktoranci) z uwagi na sprawdzoną w przeszłości zasadę, że to własnie sami stypendyści najlepiej promują program stypendialny wśród studentów polonijnych i dzieki nim przybywali nowi kandydaci. Dodatkowo został nawiązany kontakt z Uniwersytetem Wrocławskim (przedstawiciel Fundacji spotykał się z z-cą dyr. Instytutu Historycznego), bowiem, co w rozmowie zostało potwierdzone, na tej uczelni powstaje również wiele prac dyplomowych podejmujących problematykę Kresów i polonijna. Analiza już nadesłanych odpowiedzi wskazuje, że dominującą cechą tegorocznego programu będzie zdecydowana przewaga stypendiów doktoranckich. Będzie to kontynuacja , po rocznej przerwie. Naturalnie dla prac Komisji Stypendialnej niezbędne jest spełnienie pewnych formalności określonych w Regulaminie Stypendialnym, a w szczególności przesłac Wniosek stypendialny wraz z wymaganymi załącznikami. Odnosnie załączników, to dotychczasowi stypendyści nie muszą załączac pozycji 1(życiorys), 2(kopie paszportu i dokumentu o polskim pochodzeniu). Te dokumenty już są w naszym posiadaniu. Natomiast ważne są dokumenty wymienione w &5 Regulaminu Stypendialnego, ale w odniesieniu do b. stypendystów tylko uwzględniających okres od złożenia dokumentów…..

Zwracamy uwagę nato, ze stypendium będzie przelewane na konto po przesłaniu przez Stypendyste do Fundacji podpisanej Umowy Stypendialnej, która jest podstawa rozliczenia się MSZ.