Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

  

 

Komunikat dla stypendystów nr 3/12 

Drodzy Państwo,

Zarząd Stypendialny Fundacji pilnie oczekuje na Państwa zgłoszenia

 

Kandydaci są proszeni o dostarczenie:

1) Zaświadczenia z uczelni o średniej z semestru letniego 2011/12 roku akademickiego,

 

2) Opinii promotora (nie dotyczy doktorantów - obecnych stypendystów fundacji),

 

3) Wniosku stypendialnego (do pobrania)

      /Zaświadczenia i opinie można dostarczać w postaci zeskanowanej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną albo osobiście/

 

 

UWAGA: W przypadku nowych kandydatów należy także dołączyć dokumentację wymienioną w Regulaminie

       /Nowi kandydaci są proszeni o przesłani e dokumentów pocztą tradycyjną (albo dostarczanie dokumentów osobiście)./

  

Dotychczasowa praktyka pokazała, że najlepszy obieg informacji o stypendiach – to Wasz przekaz do Koleżanek i Kolegów.
Dlatego zachęcamy do wyszukiwania osób aktywnych naukowo i społecznie, piszących prace dyplomowe na tematy kresowe i polonijne.

Przypominamy, że stypendia będą wypłacane semestralnie.