Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

 

Komunikat nr 6

Fundacji „Polskie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć”.

 

      Dzięki naszemu zbiorowemu wysiłkowi w okresie wakacji przybyli nam nowi stypendyści – głównie doktoranci. W sumie więc na dzień 1 października br. nasze grono liczy 18 stypendystów – lista wraz z tematami prac dyplomowych w załączeniu. Jak widać nadal mało jest tematów historycznych, czyli tych, które bezpośrednio interesują Fundację. Ale dzięki wsparciu finansowemu Senatu RP możemy również przyznawać stypendia autorom tych prac, których tematyka jest szersza. Stąd w naszym gronie również studenci i doktoranci –filolodzy, politolodzy itd. Interesujące jest jednak dlaczego z takim oporem przebija się w środowiskach uczelnianych informacja o stypendiach Fundacji. Wszak w naszym gronie brak przedstawicieli tak ważnych ośrodków akademickich, jak Wrocław, bądź słabo są reprezentowane np. Kraków, Warszawa, Poznań. W okresie wakacyjnym przybyło nam – wśród doktorantów 5 przedstawicieli środowiska lubelskiego, w tym 4 doktorantów znanego działacza polonijnego - Pana Prof. dr hab. Jana Mazura z UMCS.

      Po roku funkcjonowania Regulaminu stypendialnego mogą nasuwać się uwagi dot. spraw w nim uregulowanych. Stąd prośba Fundacji do Państwa o zgłoszenie uwag i propozycji odnośnie ew. zmian i uzupełnień doskonalących zapisy regulaminowe. Ze swej strony Zarząd Fundacji proponuje uzupełnić zapis Regulaminu o paragraf zobowiązujący stypendystów do przesłania nam swojej pracy dyplomowej, tak by tworzyć w Fundacji bibliotekę gromadzącą te prace.

     Przypominam o konieczności składania nowych wniosków (wraz z załącznikami) o stypendia w już rozpoczętym semestrze.

      Nieco mniej formalistycznie podejdziemy do tych stypendystów – głównie doktorantów, którzy dokumenty składali z opóźnieniem, wynikłym z faktu, ze informację o przyznanych przez Senat środkach na stypendia otrzymaliśmy praktycznie w dniach konferencji toruńskiej, stąd, w obliczu kończącego się roku akademickiego rozpoczęliśmy dodatkową rekrutacje w okresie wakacji, zakończoną sukcesem, bowiem dotarliśmy do ciekawych osób i tematów. Naturalnie, świadomość, a nawet pewność, że są jeszcze w opracowywaniu tematy o których nie wiemy powoduje uczucie niedosytu i rozczarowania odnośnie sprawności obiegu i przekazywania informacji. Tak więc  okres wakacji, pobytu kandydatów do stypendiów w odległych miejscach (w tym np. na  Syberii), spowodował, że np. opinie promotorów są stosunkowo „świeże”. Ponieważ są to jednocześnie bardzo pozytywne opinie, to trudno w krótkim okresie ponawiać prośby o  dostarczenie nowych opinii. Musimy w naszym gronie bardziej ufać ludziom, zwłaszcza, że aktualnie w życiu społecznym, zwłaszcza w kontaktach z wszelkimi urzędami, tak często spotykamy się  z brakiem zaufania.

        Naturalnie osoby, które ubiegają się o stypendium po raz pierwszy powinny przedstawić komplet dokumentów o którym mowa w paragrafie 4 Regulaminu  Stypendialnego         

       Osoby, które zakończyły studia i obroniły swoje prace dyplomowe powinny –zgodnie z Regulaminem i Umową Stypendialną – przesłać do Fundacji sprawozdanie dot. napisanej i obronionej pracy dyplomowej oraz potwierdzonej kopii dyplomu.

 

      Ostateczny termin nadsyłania wniosków stypendialnych upływa 30 listopada.

 

       W br. akademickim zamierzamy również zorganizować Konferencję „Polskie Kresy Wschodnie – ludzie stamtąd”. Prosimy Państwa o przyjęcie roli współorganizatorów tej Konferencji, głównie poprzez wyszukiwanie – w gronie Koleżanek i Kolegów – tych, którzy interesują się tą tematyką i przygotowują lub zamierzają poświęcić tej tematyce swoją pracę dyplomową.

     Planujemy również wystąpienie do Senatu RP o środki na stypendia w 2011 roku. W związku z tym i w tym względzie liczymy na współpracę z Wami oczekując, że będziecie Państwo informowali o tej inicjatywie potencjalnych, nowych stypendystów.

 

 

Warszawa, 15 października 2010 r.

 

                                                                         Fundacja „Polskie Kresy Wschodnie –

                                                                           Dziedzictwo i Pamięć”