Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

 

Wykaz  stypendystów polonijnych

Fundacji „Polskie Kresy Wschodnie –Dziedzictwo i Pamięć” w roku 2010

 

                I.     I. Studia licencjackie

 

 1. Elżbieta Nadtoczy, Uniwersytet Warszawski, Historia, III rok studiów lic., średnia 4,18;

Wilno, Litwa;. Temat pracy: „Różnowiercy i cudzoziemcy w świetle Statutów Litewskich 1529, 1566 i 1588 r.”

 

               II.  Studia magisterskie

 

 1. Ilona Puklicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Nauki Społeczne, Wczesna edukacja I rok stud.  mgr  średnia 4,72;  Temat pracy: „System wartości współczesnej młodzieży polskiego pochodzenia- na przykładzie Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa i Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Tarnopolu”.

 

 1. Andrzej Husarz, Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej-V rok, średnia 4,52; Temat pracy: „Organizacja i proces kształcenia muzycznego uczniów szkoły podstawowej na Ukrainie

 

 1.  Andrzej Dempniak, UAM-Poznan, Wydział Historyczny IV r. średnia 4,09;  Temat pracy: „Potrzymywanie tradycji i kultury polskiej. Przykład rodzinnego miasta Sambor”.

 

 1. Renata Komincz, UJ, Polonistyka, II rok stud. mgr., średnia 3.98; Temat pracy: „Elementy kresowe w języku utworów Aleksandra Jurewicza”.

 

 1. Irena Maksimowicz, UJ, Polonistyka, II rok stud. mgr., średnia 3,94;  Temat pracy: „Polacy i ich język w dzisiejszym Grodnie”

 

 1. Anna Naumiecka, UJ-Instytut Europeistyki, Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politycznych, I r. stud. mgr., średnia 4,83;  Temat pracy: „Problemy adaptacyjne młodzieży polskiego pochodzenia z Kazachstanu studiującej w Krakowie”.

 

 1. Witali Kłoczyński, UG, Historia, II r. stud. mgr.: średnia 4,09;  Temat pracy: „Karta Polaka – założenia a rzeczywistość”.

 

 1. Liliia Zdrachuk, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, Historia, I rok.
  Temat pracy:  "Działalność towarzystw kultury polskiej na Wołyniu w okresie  niepodległości Ukrainy”.

 

 1. Lubov Kalushka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Politologia, II rok, „Wektor Wschodni w polityce Unii Europejskiej. Stosunki gospodarcze pomiędzy Polską a Ukrainą”.

 

 

 

    II. Studia doktoranckie

 

 1. Paweł Juszkiewicz, UMK, Wydział Pedagogiczny oraz Wydział Stosunków Międzynarodowych; Temat pracy: „Szkoła polska w Grodnie wobec dylematów tożsamości narodowej Polaków na Białorusi”,

 

 1. Wiktoria Dzienisowa, UMK, Wydział Nauk Humanistycznych –Historia;   Temat pracy: „Organizacja władz miejskich Mohylewa w XVIII wieku”.

 

 1. Świetłana Ulitina -Mitrenga, UMCS Wydział Humanistyczny; Temat pracy:  ”Język w polskiej wsi Wierszyna na Syberii".

 

 1.  Julia Chodyniuk, UMCS,  Wydział Humanistyczny, Temat pracy "Jezyk polski jako narzędzie komunikacji mieszkańców Brześcia i okolic"  

 

 1. .Lukuts Anna UMCS,  Wydział Humanistyczny, Temat pracy "Polszczyzna mieszkańców Sopockin na Białorusi".

 

 1. Olena Polishchuk-Ziemiańska, UMK, Wydział Filologiczny; Temat pracy: ”Obraz Ukrainy w powieściach „rusińskich” Teodora Tomasza Jeża”.

 

 1. Walentyna Merlenko, UMCS,  Wydział Humanistyczny; Temat pracy: „Język księży katolickich pracujących na terytorium diecezji Kijowsko-Żytomierskiej”

 

Lesya Adamowych, KUL, Instytut Muzykologii; Temat pracy: „Polskie tradycje bożonarodzeniowe na Żytomierszczyznie”.