Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

 

Wykaz stypendystów polonijnych

Fundacji „Polskie Kresy Wschodnie –Dziedzictwo i Pamięć” w roku 2011


I. . Studia licencjackie


 1. Julia Halicka, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Europeistyka, III rok studiów, średnia 4,15, Ukraina.- Kamieniec Podolski. Temat pracy: „ Zmiany i perspektywy polityki polskiej wobec Polonii ukraińskiej po wejściu Polski do Unii Europejskiej”. Promotor dr Grzegorz Pożarlik.


 1. Irine Shiukashvili, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Europeistyka, III rok studiów, średnia ocen 4,5; Gruzja. Temat pracy „Wkład polskiej diaspory w Gruzji w proces budowania tożsamości zbiorowej społeczeństwa gruzińskiego”, promotor dr Grzegorz Pożarli.


II Studia magisterskie


 1. Etyda Puklicz, Akademia Humanistyczna im, A. Gieysztora w Pułtusku, Wydział Politologii I rok stud. mgr średnia 4,90; Ukraina.- Tarnopol Temat pracy: „.Świadomość narodowa młodzieży polskiego pochodzenia z byłego ZSRR studiującej w Polsce”; Promotor: dr.hab. Zbigniew Leszczyński


 1. Liliia Zdrachuk, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, Historia, II rok; średnia ocen 4,4; Ukraina – Równe; Temat pracy:  "Działalność towarzystw kultury polskiej na Wołyniu w okresie niepodległości Ukrainy”. Promotor: prof. dr hab. Henryk Stroński


 1. Lubov Kalushka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Politologia, II rok, średnia ocen 4,69; Ukraina - Tarnopol„Wektor Wschodni w polityce Unii Europejskiej. Stosunki gospodarcze pomiędzy Polską a Ukrainą – udział biznesu polonijnego”. Promotor: prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta


III. Studia doktoranckie


 1. Paweł Juszkiewicz, UMK, Wydział Nauk Pedagogicznych-III rok; średnia ocen 4,75; Białoruś - Grodno; Temat pracy: „Studiowanie w Polsce Białorusinów pochodzenia polskiego. Psychospołeczne aspekty procesów i ich skutków ”. Promotor: prof. dr hab. Hanna Kustyło.


 1. Wiktoria Dzienisowa, UMK, Wydział Nauk Humanistycznych –Historia – IV rok; średnia ocen 5,0; Białorus - Baranowicze; Temat pracy: „Organizacja władz miejskich Mohylewa w XVIII wieku”. Promotor prof. dr. hab. Krzysztof Mikulski


 1. Świetłana Ulitina -Mitrenga, UMCS Wydział Humanistyczny; IV rok, średnia ocen 5,0; Rosja – Syberia, Wierszyka; - ;Temat pracy: ”Język w polskiej wsi Wierszyna na Syberii". Promotor: prof. dr hab. Jan Mazur;


 1. Julia Chodyniuk, UMCS, Wydział Humanistyczny, IV rok, średnia ocen 4,5, Białoruś – Brześć Temat pracy "Jezyk polski jako narzędzie komunikacji mieszkańców Brześcia i okolic" Promotor: prof. dr hab. Jan Mazur.


 1. Julia Umańska (Ukraina -Żytomierz), UMCS, Wydział Politologii,II rok, średnia ocen 4,83 temat pracy „Aktywność narodowa młodzieży polskiej na Ukrainie”, promotor –prof. dr hab., Janusz Grzegorz; . Szczególnie wysoka aktywność naukowa i społeczna.


 1. Ludmiła Januszewska (Ukraina –Kamieniec Podolski) Uniwersytet Warszawski –III r., średnia ocen 5,0, temat pracy „ Kresowa gwara Hreczan na Podolu a gwary w rdzennej Polsce”, promotor dr. hab. Ewa Dzięgiel z Pracowni Polszczyzny Kresowej Instytut Języka Polskiego PAN.


 1. Lukuts (Łukuć) Anna UMCS, Wydział Humanistyczny, III rok; średnia ocen 4,75; Białoruś - Sopockinie; Temat pracy "Polszczyzna mieszkańców Sopockin na Białorusi". Promotor: prof. dr hab. Jan Mazur.


IV. Habilitacje

1. Jewgienij Siemionow – Rosja –Ułan-Ude, Wschodnio-Syberyjska Państwowa Akademia Kultury i Sztuki- Katedra Muzealnictwa. Przygotowywana rozprawa habilitacyjna: monografia o dziejach Polaków wygnańców postyczniowych na Syberii Wschodniej. Konsultant naukowy w Polsce – prof. dr hab. Eugeniusz Niebielski –KUL; Stypendysta aktualnie przygotowuje do druku materiały archiwalne o pobycie Polaków w Buriacji. W br. przygotował i przesłał do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - do publikacji - „Album polskich zabytków na Zabajkalu”, a do publikacji w Ułan-Ude przygotował małą encyklopedię „Polacy na Zabajkalu”.