Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

 

Wykaz  stypendystów polonijnych

Fundacji „Polskie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć” w roku 2012

 

 

I. Studia licencjackie 

1.             Irine Shiukashvili (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Europeistyka, III rok studiów, średnia ocen 4,5; Gruzja)
TEMAT Wkład polskiej diaspory w Gruzji w proces budowania tożsamości zbiorowej społeczeństwa gruzińskiego, promotor – dr Grzegorz Pożarlik

 

II  Studia magisterskie 

1.             Etyda Puklicz (Akademia Humanistyczna im, A. Gieysztora w Pułtusku, Wydział Politologii  II rok;
średnia ocen 4,90; Ukraina (Tarnopol)
TEMAT .Świadomość narodowa młodzieży  polskiego pochodzenia z byłego ZSRR studiującej w Polsce, promotor – dr hab. Zbigniew Leszczyński

 

2.             Liliia Zdrachuk (Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, Historia, II rok; średnia ocen 4,4; Ukraina, Równe);
TEMAT Działalność towarzystw kultury polskiej na Wołyniu w okresie  niepodległości Ukrainy,
promotor – prof. dr hab. Henryk Stroński

 

3.             Teresa Sokołowska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, I rok, średnia ocen 4,28; 
Białoruś
, Porozowo)

TEMAT Życie codzienne w Grodnie w drugiej    połowie XIX wieku (lata 80 i 90),
promotor – dr hab. Grzegorz P. Bąbiak                                                                     

 

4.             Agnieszka Romaniuk (Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, I rok, średnia ocen 4,24;
Białoruś
, Grodno)
TEMAT Życie codzienne w Grodnie w drugiej  połowie XIX wieku (lata 70 i 80),
promotor – dr hab. Grzegorz P. Bąbiak

               

5.             Ana Okuskaite (Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń), Wydział Nauk Pedagogicznych, II rok, Litwa)
TEMAT Monografia Szkoły Średniej im.   Adama    Mickiewicza w Dziewieniszkach,
promotor – prof. dr hab. Maria Marta Urlińska

 

6.             Olga Lachowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych, I rok, średnia ocen 4,4; Białoruś, Mińsk)
TEMAT Obraz Białorusi w twórczości Jazepa Drazdowicza, promotor – prof. dr hab. Jerzy Malinowski.

                                               

   III. Studia doktoranckie 

1.             Paweł Juszkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych;
Białoruś
, Grodno)
TEMAT Studiowanie w Polsce Białorusinów pochodzenia polskiego. Psychospołeczne aspekty procesów
i ich skutków
, promotor – prof. dr hab. Hanna Kustyło

 

2.             Świetłana Ulitina-Mitrenga (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny; 
Rosja
,  Wierszyna
(Syberia))
TEMAT Język w polskiej wsi Wierszyna na Syberii, promotor – prof. dr hab. Jan Mazur

 

3.             Julia Umańska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii; Ukraina, Żytomierz)
TEMAT Aktywność narodowa młodzieży polskiej na Ukrainie, promotor – prof. dr hab. Janusz Grzegorz;  

 

4.             Ludmiła Januszewska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki; Ukraina, Chmielnicki)
TEMAT Gwary polskie w okolicach Chmielnickiego na Podolu,
promotor – dr  hab. Ewa Dzięgiel, prof. IJP PAN (Pracownia Polszczyzny Kresowej IJP PAN)                                                                 

 

5.             Łukuć Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Humanistyczny; Białoruś, Sopockinie)
TEMAT Polszczyzna mieszkańców Sopockin na Białorusi,
promotor – prof. dr hab. Jan Mazur.                                                                    

 

6.              Olena Dawydko-Plotsidym (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Filologii Polskiej;
Ukraina
, Chmielnicki)

TEMAT Polska romantyczna „szkoła  ukraińska” i jej długie trwanie w literaturze polskiej i ukraińskiej w XX wieku, promotor – prof. dr hab. Marek Kwapiszewski

 

7.             Jelena Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych, Pedagogika;
Kazachstan
, Szortandy)

TEMAT Szkolnictwo polonijne w Kazachstanie w XX i XXI wieku,
promotor – prof. dr hab. Paweł Gach                                                          

 

8.             Wiktoria Dzienisowa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Humanistycznych, Historia; Białorus, Baranowicze)
TEMAT Organizacja władz miejskich Mohylewa w XVIII wieku,
promotor – prof. dr. hab. Krzysztof Mikulski

 

9.             Julia Halicka-Koseska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Ukraina, Chmielnicki)
TEMAT Marchlewszczyzna i Dzierżyńszczyzna. Powstanie i rozwój Polskich Rejonów Narodowych w ZSRR, promotor – prof. dr hab. Adam Sudoł

  

    IV. Habilitacje 

1.             Jewgienij Siemionow (Wschodnio-Syberyjska Państwowa Akademia Kultury i Sztuki, Katedra Muzealnictwa; Rosja, Ułan-Ude)
ROZPRAWA HABILITACYJNA Monografia o dziejach Polaków, wygnańców postyczniowych, na Syberii Wschodniej, konsultant naukowy w Polsce – prof. dr hab. Eugeniusz Niebielski (KUL);
Stypendysta aktualnie przygotowuje do druku materiały archiwalne o pobycie Polaków w Buriacji. W roku bierzącym przygotował i przesłał do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (do publikacji)  Album polskich zabytków na Zabajkalu, a w Ułan-Ude przygotował do publikacji małą encyklopedię Polacy na Zabajkalu.